Plazma a léčiva

Darování krevní plazmy je stejně důležité jako darování krve. Na dárcích této specifické tekutiny jsou závislé tisíce nemocných lidí. Krevní plazma je totiž nezbytnou přísadou při výrobě léků.

Léky vyráběné z Vaší plazmy:

ANTITHROMBIN III.

používán při:

– chirurgický výkon nebo krvácení u pacientů s těžkým selháním jater,
zvláště pokud jsou léčeni koncentráty koagulačních faktorů.

ADVATE 1000 IU

používán při:

 Tento lék používají pacienti s hemofilií A (vrozený nedostatek faktoru VIII) k:
– předcházení krvácení;
– léčbě krvácení (např. krvácení do svalů a z ústní dutiny, krvácení
z operační rány).

PROTHROMPLEX TOTAL TIM 4

používán při:

: Léčba krvácení nebo prevence krvácení po chirurgickém zákroku u pacientů
se získaným nedostatkem faktorů protrombinového komplexu, primárně
způsobeným:
– perorálními antikoagulancii;
– těžkým onemocněním jater (např. hepatitidou, cirhózou, toxickým
poškozením jater);
– deficitem vitaminu K (malabsorpční syndrom, léčba antibiotiky,
cholestáza, dlouhodobá parenterální výživa).
U pacientů s akutní diseminovanou intravaskulární koagulací je podání
Prothromplexu-Total TIM 4 indikováno pouze pro zvládnutí život
ohrožujícího krvácení a pouze po zahájení náležité antitrombotické
léčby.
Léčba krvácení nebo prevence krvácení po chirurgickém zákroku u pacientů
s vrozeným nedostatkem jednotlivých faktorů II, VII, IX, X nebo s vrozeným
nedostatkem více těchto faktorů tehdy, když nejsou k dispozici koncentráty
jednotlivých faktorů.

IMMUNINE

používán při:

 Terapie a profylaxe krvácivých příhod způsobených vrozeným nebo získaným
nedostatkem faktoru IX (hemofilie B, hemofilie B s inhibitorem faktoru IX,
získaný nedostatek faktoru IX způsobený spontánním vznikem inhibitoru
faktoru IX).

KIOVIG

používán při:

Léčbě pacientů s nedostatečným množstvím protilátek (substituční léčba).
Existují tři skupiny:
1. Pacienti s vrozeným nedostatkem protilátek (syndromy primárního
imunodeficitu – PID), např.:
– kongenitální agamaglobulinémie nebo hypogamaglobulinémie,
– běžný variabilní imunodeficit,
– závažné smíšené imunodeficity,
– Wiskott-Aldrichův syndrom.

IMMUNATE STIM PLUS 250
IMMUNATE STIM PLUS 500
IMMUNATE STIM PLUS 1000

používán při:
Immunate se používá k léčbě a prevenci krvácení u pacientů s vrozeným
(hemofilie A) nebo získaným nedostatkem faktoru VIII.
Immunate se rovněž používá u von Willebrandovy choroby s nedostatkem
faktoru VIII.

TISSUCOL KIT  tkáňové lepidlo

používán jako:

podpůrná léčba tam, kde nestačí běžné chirurgické techniky:

  • ke zlepšení hemostázy (zástavy krvácení)
  • jako tkáňové lepidlo ke zlepšení utěsnění nebo podpora sutur u různých chirurgických výkonů včetně vaskulárních procedur, gastrointestinálních anastomóz a neurochirurgických a chirurgických procedur, kde může dojít ke kontaktu s mozkomíšní tekutinou nebo tvrdou plenou mozkovou (např. u chirurgických výkonů v oblasti uší, nosu, krku, očí nebo páteře)
  • jako tkáňové lepidlo ke zlepšení pojivosti oddělených tkání (např. neštěpených transplantátů, štěpů, tkáňových transplantátů )

Účinnosti bylo dosaženo také u plně heparinizovaných pacientů (tj. při mimotělním oběhu).

FEIBA NF – Krevní derivát, antihemoragikum

používán při:

  • léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií A s inhibitorem FVIII
  • léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií B s inhibitorem FIX
  • léčba a profylaxe krácení u nehemofilických pacientů se získanými inhibitory faktorů VIII, XI, XII

V jednom případě byla FEIBA NF úspěšně použita u pacienta s inhibitorem, trpícím von Willebrandovou chorobou.