Průběh odběru

Není nic snažšího, než u nás darovat :o)

 1. Registrace.

  Pro registraci do systému je nutné mít s sebou platný doklad totožnosti (OP, cestovní pas) a průkaz zdravotního pojištění.
  10 min

 2. Vyplnění vstupního dotazníku a následná evidence k odběru.

  Před každým odběrem si dárce přečte poučení dárce, poté si vyplní standardizovaný vstupní dotazník o zdravotním stavu. Následně je zaevidován k odběru a je mu změřen tlak, puls, tělesná teplota a tělesná váha.
  10 min

 3. Vyšetření dárce lékařem.

  Ve vyšetřovně je lékařem provedena kontrola a následná konzultace, průběh odběru.
  10 – 20 min

 4. Vlastní odběr krevní plazmy.

  Odebereme Vám plazmu tou nejšetrnější metodou – plazmaferézou. V průběhu celého odběru je dárce pod neustálou kontrolou zdravotnického personálu a je pro dárce zcela bezpečný.
  30 – 45 min

 5. Regenerace a finanční odměna.

  Po úspěšném odběru následuje občerstvení a krátká regenerace, na recepci obdržíte finanční náhradu.
  10 min

Kdo se může stát dárcem

Krev nebo její složky  může darovat zdravý člověk ve věku 18 až 65 let, který:

 • má platné zdravotní pojištění
 • váží více než 50 kg
 • cítí se  zdráv
 • splňuje všechna kritéria pro dárcovství krve a jejích složek
 • je ochoten podstoupit vstupní lékařskou prohlídku, která je součástí každého odběru a zaručuje dohled nad zdravotním stavem dárce

Aby darování bylo pro Vás příjemným zážitkem doporučujeme jít na odběr vhodně najedeni, dodržet pitný režim a pokud možno se před i po odběru vyhnout stresovým situacím a velké fyzické zatěži.

Dočasně Vás můžeme vyloučit z mnoha důvodů, nejčastější z nich:

 • Den odběru je vhodné jíst vyváženou stravu, především by neměla být příliš tučná;  nechoďte darovat nalačno.
 • Pokud nemáte vhodné žíly.
 • Měsíc po odstranění klíštěte, bez jakéhokoli příznaku.
 • Pokud jste se v posledních šesti měsících podstopili tetování nebo piercing.
 • Pokud jste v nedávné době podstoupili imunizaci.
 • V den odběru a předchozí večer není vhodné pít alkohol ani nápoje s kofeinem.
 • Pokud se cítíte nemocní, raději se přeobjednejte. Příznaky počáteční nemoci se po odběru mohou zhoršit.

Obecně nemůže být vhodným dárcem  člověk se závažným onemocněním, pokud si nejste jisti, zda můžete být dárcem, kontaktujte nás pro konzultaci.

 


Chci objednat odběr

Dárci rekonvalescentní plazmy

Předpoklady pro dárcovství rekonvalescentní plazmy. 

 • Úplná úzdrava po onemocnění COVID -19 s nejméně 14 denním odstupem po skončení onemocnění ev. ukončení izolace
 • Věk 18-60 let u prvodárce , tělesná hmotnost nejméně 50 kg
 • Nikdy vám nebyla podána krevní transfuze
 • Ženy, které nikdy nebyly těhotné
 • Dobrý zdravotní stav

Co vylučuje dárcovství rekonvalescentní plazmy

 • Dlouhodobá vážná onemocnění vyžadují trvalou léčbu (např. onemocnění srdce, jater, ledvin, pohybového ústrojí a látkové přeměny – těžká cukrovka)

Vhodný typ odběru Vám dle Vašeho celkového stavu nabídne lékař Transfúzního centra

Postup při darování rekonvalescentní plazmy

Pokud splňujete výše uvedená kritéria pro darování plazmy, bude Vám proveden odběr. v rámci kterého zjistíme, hodnoty protilátky proti COVID- 19. Jakmile budou známy výsledky vyšetření, budeme Vás kontaktovat a zvát Vás na stanovený den odběrů pro rekonvalescentní plazmu

 

 

Český Červený Kříž

Je na Vašem uvážení zda odběr bude bezpříspěvkový nebo příspěvkový

V rámci bezpříspěvkového odběru se stáváte ČESTNÝM DÁRCEM

 • Získávate legitimaci dárce.
 • Odběr je započítáván do nároku na plaketu Prof. MUDR. Jánského.
 • Vždy máte nárok na den volna na zotavenou s náhradou mzdy
 • Za každý odběr je možný odpočet od základu daně ve výši 3000 kč za každý odběr až do 15% výše základu

Co vzít s sebou na odběr

 • Doklad totožnosti (občanský nebo řidičský průkaz, nebo cestovní pas).
 • Platný průkaz zdravotní pojišťovny.
 • Dobrou náladu.

Před odběrem

Každý dárce může zodpovědně ovlivnit průběh odběru i kvalitu oodběru svým zodpovědným přístupem.

 • Pokud se necítíte fit nebo jste nemocní, přeobjednejte se na jiný termín.
 • Před odběrem a následně po odběru není vhodná velká fyzická námaha (sportovní výkon apod.).

Co jíst před odběrem:

 • Den před odběrem a v den odběru zvyšte příjem tekutin cca 2 – 3 litry.
 • V tomto čase konzumujte lehkou netučnou stravu.
 • Těsně před odběrem je vhodné sníst kousek ovoce.
 • Nechoďte darovat na lačno, hrozí nevolnost při odběru a po něm.

Čeho se rozhodně vyvarovat:

 • mléčné výrobky (máslo, plnotučné mléko, smetana, sýr, tučný tvaroh…),
 • masné výrobky (salámy, klobásy, smažené pokrmy, polévky, ovar, guláš),
 • čokolády, ořechy,
 • sladké tučné pečivo,
 • alkoholické nápoje.

V případě nedodržení doporučené stravy se může stát, že bude Vaše plazma chylózní (s obsahem velkého množství tuku) a z tohoto důvodu nemůže být zpracována a je nutné ji likvidovat a odběr je znehodnocený.

Benefity pro dárce

Vážíme si Vás, že jste se rozhodli stát dárcem a tím pomáhat nemocným. Je mnoho lidí, kteří by bez Vás nemohli vést plnohodnotný život. Za Vaši ochotu a obětovaný čas Vám patří nejen poděkování, ale i nárok na Benefity

V rámci úspěšného odběru:

1.BEZPLATNÉ LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ : Při pravidelném darováním po setkání s naším lékařem víte, že jste zdráv/a, protože každý odběr je testován na řadu závažných infekčních onemocnění.

2. BENEFITY Jako dárce máte na výběr, zda se stanete:

dárcem bezpříspěvkovým

 • Odběr se započítává do nároku na plaketu Prof. MUDr. Jana Jánského a je oceňován ve spolupráci s ČČK.
 • Pracovní či studijní volno.
 • Odpočet od základu daně ve výši 3000kč za každý odběr až do výše 15% daňového základu.

dárcem příspěvkovým

 • 600 Kč * ihned po odběru.

              

3. WIFI, aby Vám rychleji utekl čas. V celém prostoru center jsou k dispozici časopisy i noviny a je možnost    připojit se k WIFI, a tak Vám odběr, který trvá cca 45 minut, rychleji uteče.

4. ČESTVĚ PRAŽENÁ KÁVA Vždy můžete využít naší nabídky čerstvě pražené kávy.

5. TESTOVÁNÍ PRODUKTŮ Pokud se zapojíte i do našeho testování, můžete si ke každému odběru vybrat sami opakovaně řadu odměn zdarma v podobě novinek na trhu pro vaše potěšení a radost.

6. POCIT DOBRÉHO SKUTKU, který si od nás odnesete dokonce domů. Pomáhat je lidské a darováním části sebe rozhodně pomůžete těm, kteří to potřebují.

 

*Dárci si mohou požádat o náhradu účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem až do výše 600 Kč.
Tato maximální výše je závazně stanovena ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

 

Kde pomáhá krevní plazma

Krevní plazma je nenahraditelnou složkou mnoha léčiv a léčebných metod, které zachraňují životy nemocným lidem po celém světě.
Rozvoj plazmaferéz je spojen zejména s rozvojem průmyslového zpracování plazmy na jednotlivé bílkovinné součásti plazmy jako léky – tzv. krevní deriváty. Jedná se zejména o:

 • Albumin, který se používá jako krevní náhrada při velkých ztrátách, při vážných onemocnění ledvin, jater a dalších onemocněních.
 • Imunoglobuliny, které pomáhají pacientům s těžkými infekcemi, poruchou imunity a v poslední době jsou velmi moderním lékem při léčbě tzv. systémových onemocnění.
 • Faktor VIII (antihemofilický globulin) a faktor IX jsou nenahraditelnými léky při léčbě vrozené krvácivosti (hemofilie) typu A a B.
 • Antitrombin III. Jedná se o důležitý lék při řešení získaných poruch krvácivosti při těžkých chirurgických a gynekologických stavech.

Krevní plazma se používá při:

 • aktuálně v podobě rekonvalescentní plazmy pro středně těžké průběhy onemocnění COVID-19
 • léčbě těžkých popálenin
 • jaterním selhání
 • onemocnění ledvin
 • úplné ztrátě nebo nedostatečné tvorbě krevní bílkoviny – tzv. albuminu
 • těžkých zánětlivých stavech
 • prevenci nebo podpůrné léčbě infekcí
 • masivních krváceních s nejasnou příčinou
 • poruše tvorby srážlivých faktorů krve a hemofilii
 • prevenci i léčbě tromboembolické nemoci
 • rizikových situacích (operace, úrazy atd.)
 • Von Wilebrandově chorobě

Bez krevní plazmy by nebylo možné zhotovit ani léčiva pro pacienty trpící rakovinou či ztrátou imunity.

Plazmaferéza - nic co by Vás bolelo

Plazmaferézou je dárci bezpečně odebrána  plazma a krvinky jsou vráceny zpět do oběhu. Tento šetrný proces získání plazmy se provádí pomocí přístrojů – separátorů.

V centrech Plasmafera vlastníme nejmodernější diskontinuální separátory, které používají pouze jeden žilní přístup (tj. vpich pouze jedné jehly do jedné ruky).

Odběr probíhá v cyklech, krev je za pomoci separátoru rozdělena na plazmu a krvinky. Plazma je rovnou sbírána do sběrného vaku a krvinky jsou  vráceny zpět do oběhu dárce. Takových cyklů je podle nastaveného objemu odebírané plazmy 7 – 12 a celý proces tvá 30 – 45 minut. Množství odebrané plazmy je závislé na  hmotnosti dárce. Část odebraného objemu je dárci doplněna  fyziologickým roztokem na konci celé separace.

Celý popsaný proces probíhá zcela bezpečně v uzavřeném jednorázovém odběrovém setu.

Z hlediska kvality odběru a komfortu dárce během odběru je tato metoda bezkonkurenční.  Jedinou nevýhodou je větší časová zátěž při odběru ve srovnání s odběry plné krve. Pro dárce je plazmaferéza méně zatěžujicí, obnova odebraných tekutin a bílkovin je záležitostí max. 24 hodin. Pravidelní dárci mohou chodit na odběry 1× za 14 dní.

Co je krevní plazma

Krevní plazma je důležitá složka krve (tvoří přibližně 55 % objemu krve). Má jantarově nažloutlou barvu a v těle zdravého člověka je jí zhruba 3 až 3,5 litru, tj. přibližně 5 % tělesné hmotnosti.

darcovstvi_plazmy_1

Krevní plazma má 3 základní složky:

 • voda (90% podíl)
 • organické látky (7 % plasmatické bílkoviny, 2 % hormony, enzymy, vitamíny, glukóza atd.)
 • anorganické soli (0,9 %, fyziologický roztok)

Plazma v lidském těle přenáší cukry, lipidy, hormony, metabolické produkty a v omezené míře i kyslík a oxid uhličitý.
Plazma se v lidském organismu rychle obnoví, zpravidla do 24 hodin